Wersja dla slabowidzących


Poniżej plik w formacie PDF

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego 

Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. 

Koronawirus SARS-CoV-2 

------------------------------------------------------------

Witamy na stronie Przedszkola 

Nr 9 w Przemyślu.

Placówka nasza funkcjonuje w oparciu o zindywidualizowany 

program rozwoju każdego dziecka. We współdziałaniu 

z rodzicami realizujemy pracę   wychowawczo - dydaktyczną.  

To sprawia, że oddziaływania przedszkola i domu 

są skoordynowane, a rodzice są naszymi najlepszymi 

sojusznikami. Możemy się  pochwalić w pełni wykwalifikowaną

kadrą pedagogiczną, która ciągle doskonali swoje umiejętności. 

Poprzez działania pracowników przedszkola dążymy 

do zapewnienia naszym dzieciom poczucia bezpieczeństwa 

i akceptacji. Staramy się wyposażyć ich w niezbędną wiedzę 

o sobie i otaczającym świecie,  ucząc ich wrażliwości na piękno

i dobro. Wspomagamy dzieci w dążeniach do osiągania 

drobnych sukcesów, wzmacniamy ich wiarę we własne siły, 

poprzez co nasi podopieczni  rozpoczynają z sukcesem 

i bez stresu naukę w szkole oraz dalszym życiu.

.

.

.

.